11.03.2021 - brak dostępu API Baselinker
Jeśli LOG aplikacji AG.FiscalModuleBaselinker zawiera wpis:

Nie można utworzyć bezpiecznego kanału SSL/TLS
Windows 7 i 10: Pobierz i uruchom poprawkę w systemie: TLS1.2.reg
Windows 8: Pobierz i uruchom poprawkę w systemie: TLS1.2 Windows 8
Uruchom ponownie system Windows.

API unavailable
oczekuj na działania ze strony serwisu Baselinker.com
Zmiana tokenu API
Jeśli zachodzi potrzeba zmiany konta Baselinker, z którego drukowane są paragony fiskalne:
Wygenerować token API Baselinker w menu "Moje konto", zakładka "API"
Zrobić kopię zapasową pliku c:\fiscalmodule\konfiguracja.xml
Otworzyć w notatniku oryginalny plik konfiguracja.xml i wkleić token w parametrze <UserToken>